อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

เกษตรอุบลฯเตือนผู้ปลูกมะม่วงระวัง ‘เพลี้ยไฟพริก’ช่วงวันที่ 6-12 มีนาคม

วันที่ 6 มีนาคม นายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สภาพอากาศร้อนในช่วงเดือนมีนาคมมีอุณหภูมิสูงขึ้นชนิดของพืชที่อาจจะเกิดผลกระทบคือ ต้นมะม่วง ซึ่งระยะการเติบโตของพืชในช่วงนี้จะมีใบอ่อน-แทงช่อดอก ปัญหาที่ตามมาก็คือ เพลี้ยไฟพริก ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะใช้ปากเขี่ยเนื้อเยื่อ และ ดูดน้ำเลี้ยงจากเซลล์พืชบริเวณใบอ่อน ยอดอ่อน ตุ่มตาใบ ตุ่มตาดอก ช่อดอก การทำลายในระยะติดดอก จะทำให้ดอกร่วงไม่ติดผล หรือทำให้ติดผลน้อย ส่วนอาการที่ปรากฏบนยอดอ่อนจะทำให้ใบที่แตกใหม่ แคระแกร็น ขอบใบและปลายใบไหม้ ใบอาจร่วง ตั้งแต่ยังเล็กๆ สำหรับใบที่ขนาดโตแล้ว เพลี้ยไฟ มักลงมาทำลายบริเวณใบอ่อนโดยเฉพาะหลังใบทำให้ ใบม้วนงอ และปลายใบไหม้ ถ้าเป็นการทำลายที่ยอด จะรุนแรง ทำให้ยอดแห้งไม่แทงช่อใบ หรือช่อดอก 

แนวทางการป้องกันมี 3 วิธี คือ 1.ถ้าพบไม่มากให้ตัดส่วนที่แมลงระบาด ไปเผาทงิ้ เพราะเพลี้ยไฟมักอยู่กันเป็นกลุ่ม บริเวณส่วนยอดอ่อนของพืช 2.การพ่นสารฆ่าแมลง ควรพ่นระยะติดดอก อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ระยะเริ่มแทงช่อดอก และระยะเริ่มติดผลขนาดมะเขือพวง (ประมาณ 0.5-1.0 เซนติเมตร) ถ้าหาก พบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้พ่นซ้้าใน ระยะก่อนดอกบาน 3.สารฆ่าแมลงที่แนะน้า คือ สไปนีโทแรม 12% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะบาเมกติน 1.8% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไซแอนทรานิลิโพรล 10% โอดี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ในขณะที่ดอกบานควรหลีกเลี่ยงการใช้ สารดังกล่าว เนื่องจากอาจเป็นอันตราย ต่อแมลงผสมเกสรได้.

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม