อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

เกษตรอุบลฯ แนะเครือข่ายเกษตรกร 25 อำเภอ หยุดเผาตอซังข้าว (มีคลิป)

เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี แนะนำเครือข่ายเกษตรกร 25 อำเภอ รณรงค์หยุดเผาตอซังข้าวในพื้นที่เกษตร กระจายความรู้ครอบคลุมเกษตรกรทุกพื้นที่ ถึงผลกระทบมีมากกว่าผลดี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 มีนาคม ที่ อาคารเกษตรตุ้มโฮม สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานรวมพลังเครือข่ายเกษตรกรต่อต้านการเผาในภาคเกษตร โดยมีนายกมล โสพัฒน์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยเกษตรจังหวัด หัวหน้าฝ่าย เกษตรอำเภอ และเครือข่ายเกษตรกรทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้กว่า 600 คน

โดยกิจกรรมช่วงเช้ามีการจัดเสวนาเครือข่ายเกษตรกรต่อต้านการไม่เผาในภาคเกษตร ซึ่งผู้ร่วมเสวนา มีนายกมล โสพัฒน์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นายสมัย สบายใจ ประธานเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด นายสุรสิทธิ์ สมสิน ประธานเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด นายกิตติศักดิ์ จำปาแก้ว ประธานเครือข่าย ศดปช. ระดับจังหวัด นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองมัง อ.สำโรง และนางปิยะรัตน์ บัวพันธ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ส่วนภาคบ่ายมีกิจกรรม การรณรงค์ ‘เกษตรกรไทย ร่วมใจ หยุดเผา ในไร่นา’ ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ ต่อต้านการเผาในภาคเกษตร ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) , การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ , และสถาบันเกษตร/องค์กรเกษตร/อกม./วิสาหกิจชุมชน/YSF

นายกมล โสพัฒน์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดงานรวมพลังเครือข่ายเกษตรกรต่อต้านการเผาในภาคเกษตรครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรกระจายความรู้สู่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมเป็นการถ่ายทอดความรู้เรื่องการหยุดเผาและเทคโนโลยีด้านต่างๆที่เหมาะสมเพื่อทดแทนการเผา ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากเศษพืชในไร่นา เพื่อลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร อีกด้วย

ด้านนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาวิกฤติหมอกควันปกคลุม และเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยมีสาเหตุหนึ่ง คือ การเผาในพื้นที่เกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งการเผาเพื่อเก็บเกี่ยวอ้อย การเผาทำให้ดินเสื่อมโทรม เกิดฝุ่นละออง หมอควันและก๊าซพิษ ทำลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต กระทบการท่องเที่ยวสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ โลกร้อน อากาศแปรปรวน ทำลายธาตุอาหารในดิน และผิดกฎหมาย

เพื่อให้การรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรมีประสิทธิภาพและกระจายความสู่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมจึงได้จัดงานรวมพลังเครือข่ายเกษตรกรต่อต้านการเผาในภาคเกษตร และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนความรู้สื่อในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการหยุดเผาและเทคโนโลยีด้านต่างๆที่เหมาะสมเพื่อทดแทนการหยุดเผา ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากเศษพืชในไร่นา เพื่อลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร อาทิเช่น การไถกลบตอซังข้าว  ปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน นำเศษพืชในไร่นามาใช้เป็นพลังงานทดแทนนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป.

(คลิป) เกษตรอุบลฯ แนะเครือข่ายเกษตรกร 25 อำเภอ หยุดเผาตอซังข้าว

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม