อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

อุบลฯ ฝึกอบรมเกษตรกรถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายศพก. บ้านหนองไหล หมู่ที่ 2 ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 โดยมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี สภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี สวพ.4 ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์หม่อนไหมอุบลราชธานี  หจก.คูโบต้าเจริญชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี โครงการชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีตามฐานต่างๆ จำนวน 6 สถานี คือ สถานีที่ 1 เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง (บ่อน้ำต้นแบบ)โดยนายสมัย สบายใจ เกษตรกรต้นแบบ และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี สถานีที่ 2 เรื่อง การลดต้นทุนการผลิต (ปุ๋ยหมัก, แหนแดงและการผลิตอาหาร สัตว์ใช้เอง  เครื่องหยอดเมล็ดข้าวพ่วงกับไถ) โดยนางกุลชรี สะเสนา เกษตรกรต้นแบบเครือข่าย ศพก. สถานีที่ 3 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (นาดำร่วมกับการใช้เชื้อรา ไตรโคเดอร์มา) โดยนางพวงแก้ว พิมพพกุล (ปราชญ์ชาวบ้าน) สถานีที่ 4 เรื่อง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (การอนุรักษ์ดินและน้ำ) โดยโครงการชลประทานอุบลราชธานี สถานีที่ 5 เรื่อง บัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และสถานที่ 6 เรื่อง การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้พืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี.

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม