อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

เกษตร จ.อุบลราชธานี เตือนระวังหนอนกระทู้กล้าระบาด

นายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การระบาดของหนอนกระทู้กล้าจะทำความเสียหายแก่ต้นข้าวในระยะกล้ามาก เพราะตัวหนอนจะเกิดเป็นจำนวนมากและมีนิสัยชอบเดินทางเป็นกลุ่มคล้ายกองทัพ สามารถเข้าทำลายกล้าข้าวอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นมักจะเกิดในท้องที่เดิมซ้ำๆกันทุกๆ 3-4 ปี ตัวหนอนเมื่อยังเล็กมองเห็นได้ยาก ในระยะแรกจะกัดกินผิวใบ เมื่อโตขึ้นจึงเริ่มกัดกินใบข้าวทั้งใบ เหลือไว้แต่ก้านใบโผล่อยู่เท่านั้น และจะกัดกินลำต้นกล้าระดับพื้นดิน ทำให้มีลักษณะเหมือนควายกิน ความเสียหายทั้งหมดอาจเกิดขึ้นภายใน 1-2 วันเท่านั้น ตามปกติหนอนจะกัดกินข้าวในเวลากลางคืน ส่วนตอนกลางวันมักจะลงกินหญ้าตามคันนาก่อน แล้วจึงลุกลามเข้าไปในแปลงกล้า บางปีทำความเสียหายมากจนเกษตรกรไม่มีพันธุ์ข้าวจะปลูก การระบาดของแมลงชนิดนี้มีความสำคัญเพิ่มขึ้นในการทำนาหว่านน้ำตม การระบาดของแมลงจะระบาดในพื้นที่กว้างขวางขณะที่ข้าวยังเล็ก

โดยหนอนกระทู้กล้าเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 40 มิลลิเมตร ด้านบนของตัวหนอนมีสีน้ำตาลแก่และมีลายตามความยาวของลำตัว 3 เส้น ด้านล่างของหนอนมีสีน้ำตาลอ่อน ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนมีสีเทาปนน้ำตาล ความกว้างของปีกเมื่อกางออกประมาณ 35-40 มิลลิเมตรชีพจักรของหนอนกระทู้กล้าแตกต่างกันไปตามท้องที่ มีรายงานพบว่าตัวเต็มวัยเพศเมีย วางไข่เป็นกลุ่มๆละ 15-20 ฟอง โดยไข่จะถูกวางที่ยอดอ่อนของข้าว ระยะไข่ 3-5 วัน อายุหนอนประมาณ 3 สัปดาห์ และระยะดักแด้ประมาณ 10 วัน

การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาดจะพบการระบาดทั่วไป แต่จะระบาดรุนแรงเฉพาะบางปีและบางท้องที่เท่านั้น การแพร่กระจายของหนอนกระทู้กล้า โดยลมจะพัดพาตัวแก่บินไปในระยะทางไกลๆ ในบางท้องที่พบระบาดรุนแรงภายหลังจากน้ำท่วม เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามปกติมักจะเกิดขึ้นในระยะเมล็ดข้าวกำลังงอกในแปลงกล้า ประมาณเดือน พฤษภาคม – กันยายน

สำหรับการป้องกันและกำจัด มี 4 วิธี คือ 1. ควรถางหญ้าบริเวณคันนาของแปลงกล้าให้สะอาดอยู่เสมอ เพราะหนอนกระทู้กล้าชอบอาศัยกินหญ้าบริเวณคันนาเป็นอาหารก่อนที่จะแพร่ระบาดลุกลามเข้าไปในแปลงกล้า 2. เมื่อเกิดหนอนระบาดในแปลงกล้า ถ้าสามารถระบายน้ำได้ให้ระบายน้ำเข้าแปลกล้าจนท่วมยอดข้าว แล้วเก็บหนอนมาทำลายทิ้งเสียก่อนจะปล่อยน้ำออกจากแปลงกล้า 3.ใช้เหยื่อพิษ ประกอบด้วยสารหนูเขียว หรือสารหนูตะกั่วผสมน้ำตาลและรำ แล้วนำไปหว่านในแปลงกล้าที่ไม่มีน้ำขังหรือบนคันนา 4. ฉีดพ่นด้วย Malathion(มาลาไธออน 83% อีซี) อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ fenitrothion (ซูมิไธออน 50% อีซี) อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร.

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม