อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

ข้าวยืนต้นตาย ภัยแล้งวิกฤติหนักที่อุบลฯ สั่งเร่งสำรวจความเสียหาย

อุบลราชธานี – ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่เอง ดูต้นข้าวแห้งเฉายืนต้นตาย หลังขาดน้ำมานานกว่า 2 สัปดาห์ พร้อมสั่งมาตรการช่วยทั้งระยะสั้นและยาว เพื่อเตรียมข้อมูลพร้อมในการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านที่อำเภอวารินชำราบ เพื่อสำรวจความเสียหายของนาข้าวที่แห้งเฉายืนต้นตาย หลังจากที่ขาดน้ำในนาข้าวมานาน 2 สัปดาห์

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่พบว่าข้าวในนาเริ่มได้รับความเสียหาย สภาพแห้งเฉายืนต้นตาย ส่วนดินมีการแตกร้าวลักษณะเป็นการขาดน้ำเป็นเวลานาน สำหรับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่เป็นที่เนินสูง และอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำชลประทาน ทำให้ที่นาไม่สามารถหาน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวได้ เพราะฝนทิ้งช่วง

จากกรณีดังกล่าว เบื้องต้นได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยให้เร่งแก้ปัญหากรณีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคเสียก่อน  และให้ทุกอำเภอ ทำการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อจะนำข้อมลมาพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่เกษตรกรได้ทำบัญชีเพาะปลูกรายครัวเรือน  เตรียมพร้อมสำหรับการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย และอีกทางหนึ่งให้มีการกระจายน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียงไปยังแหล่งเพาะปลูกของเกษตรกร รวมถึงการเตรียมการให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่เกษตรกรได้อย่างทันท่วงที

สำหรับมาตรการระยะยาว ได้เตรียมการจ้างงานให้เกษตรกร ได้มีรายได้ชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไป รวมทั้งร่วมกันวางแผนการผลิตและการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม เช่น พื้นที่ที่ไม่เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรจะส่งเสริมให้เกษตรกรขุดสระขนาดเล็ก ทำการประมง การสร้างระบบสำรองน้ำ จัดทำแก้มลิงและส่งเสริมให้มีการทำแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กและฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าว.

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม