อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

ม.อุบลฯโชว์ผลงานนวัตกรรมฟื้นฟูสุขภาวะ ‘ลูกฮักลูกแพง’

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ โชว์ผลงานนวัตกรรมฟื้นฟูสุขภาวะและบริการวิชาการชุมชนภายใต้โครงการ ‘ลูกฮักลูกแพง’ เพื่อการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพพ่อฮักแม่ฮัก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ภายใต้โครงการ “ลูกฮักลูกแพง” ปีที่ 7 การดูแล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพพ่อฮักแม่ฮัก ณ วัดบ้านศรีไค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความสนใจจากพ่อฮักแม่ฮักเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก โดยมี นางสาวสุนันทา  ครองยุทธ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและ นางยมนา  ชนะนิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประธานโครงการ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพของตนเอง และเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ สัมพันธภาพระหว่างบุคคล พัฒนาศักยภาพความสามารถด้านการพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมแก้ไขปัญหาสุขภาพ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน อสม. ประชาชนในพื้นที่ นักศึกษาพยาบาล อาจารย์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนทีมบุคลากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองศรีไค เข้าร่วมโครงการเพื่อฟื้นฟูสุขภาพประชาชนในชุมชนร่วมกันต่อไป

นางยมนา  ชนะนิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประธานโครงการ กล่าวว่า สำหรับโครงการ “ลูกฮักลูกแพง” เป็นโครงการที่ทางคณะพยาบาลศาสตร์ จัดมาเป็นประจำและต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งการจัดครั้งนี้เป็นปีที่ 7 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมให้สังคมและชุมชนเข้มแข็ง จากผลการดำเนินการที่ผ่านมา กระแสตอบรับจากชุมชนและสถาบันการศึกษาดีมากเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ เนื่องจากชุมชนได้รับการบริการด้านสุขภาพ มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาสุขภาพของตนเอง สถาบันการศึกษา นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง สามารถได้นำความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติมาถ่ายทอดบูรณาการการเรียนการสอน และนำไปสู่การประยุกต์ผลงานนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนในการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพประชาชนในชุมชน ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีการนำผลงานนวัตกรรมของนักศึกษามาจัดแสดงและสาธิตการใช้งานจริง จำนวน 9 นวัตกรรม ประกอบด้วย ไม้เท้าส่องทางอัจฉริยะ, เก้าอี้สารพัดประโยชน์, เหยียบย่ำ ยืดหด ลดน้ำตาล เพิ่มการขยายปอด, ราวมหัสจรรย์ สานฝันผู้สูงอายุ, จักรยานข้อเข่า รองเท้าเบาหวาน บริหารกล้ามเนื้อแขน, กล่องไม้มหัศจรรย์ เพิ่มพลังความจำดี, ดึงไพร พิชิตปวด, 2 in 1 ที่นอนบรรเทาปวด และนวัตกรรม Happy way เพื่อบรรเทาอาการปวด ซึ่งนวัตกรรมทั้งหมดที่กล่าวมาได้นำมาให้บริการสุขภาพแก่พ่อฮักแม่ฮักได้ทดลองใช้จริง สร้างความประทับใจให้แก่พ่อฮักแม่ฮักเป็นอย่างมาก.

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม