อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ เล่าประสบการณ์ช่วยเหลือภัยพิบัติข้ามแดน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค และ อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด ในฐานะตัวแทนศูนย์ระดมคณะทำงานศูนย์ระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย สปป.ลาว ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “การเมืองเรื่องภัยพิบัติและความรู้ในการจัดการ” พร้อมนี้ ได้มีการแบ่งปันเล่าประสบการณ์ของคณะทำงานของศูนย์ระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติข้ามพรมแดน ในกรณีเขื่อนแตกในพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย ได้แก่ อาจารย์พัน พงษ์ผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู ภูศรี อาจารย์ Loylounant Oudhomyath ท่านผู้ใหญ่บ้านทศพล ไกรพันธ์ และภรรยา  พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา 4 คน ในโครงการสัมมนา “ชุมชนท้องถิ่นใต้ขอบฟ้าอุษาคเนย์ ครั้งที่ 7”จัดโดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับองค์กรพาคี

สำหรับการเสวนา อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความสำเร็จของศูนย์ระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติข้ามพรมแดน ในกรณีเขื่อนแตกในพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่วงระยะประมาณ 1 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 เกิดจากปัจจัยสำคัญ 3 ประการ คือ (1) การสื่อสารเรื่องภัยพิบัติด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและทัศนคติของสาธารณะที่มีต่อการสูญเสียของประเทศเพื่อนบ้าน (2) ระดับของการสร้างเครือข่ายความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติข้ามพรมแดน ได้แก่ ระดับภายในประเทศ และระดับระหว่างประเทศโดยอาศัยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (3) การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม : มุมมองทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ ความช่วยเหลือระหว่างรัฐ และความช่วยเหลือระหว่างประชาชน พบว่า การให้ความช่วยเหลือระหว่างประชาชนทำให้พรมแดนระหว่างรัฐเกิดความอ่อนตัวและมีความยืดหยุ่นมากกว่าการติดต่อระหว่างรัฐ 

ในโอกาสนี้ ศูนย์ระดมคณะทำงานศูนย์ระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย สปป.ลาว ได้รวบรวมข้อเขียนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติข้ามพรมแดนพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือเล่มเล็ก ชื่อ “เราอยากช่วยเพิ่น : เล่าประสบการณ์ทำงานช่วยเหลือภัยพิบัติข้ามแดน” เพื่อเป็นการถอดบทเรียนที่ได้จากการทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติข้ามพรมแดนครั้งนี้อีกด้วย.

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม