อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

เพาะเชื้อราไตรโคเดอร์มา แก้ปัญหาเชื้อราจากน้ำท่วมขังในพืชผัก ข้าว และมันสำปะหลัง

อุบลราชธานี  – ม.อุบลราชธานี พร้อมด้วยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อุบลราชธานี ร่วมกันเพราะเชื้อราไตร์โครเดอร์ ซึ่งสกัดมาจากข้าวเจ้า เพื่อแก้ปัญหาเชื้อราจากน้ำท่วมขังในพืชผัก ข้าว และมันสำปะหลัง เพื่อนำไปแจกให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วม ช่วยต้านทานเชื้อโรคพืช เชื้อราก่อโรคในดิน ได้

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อุบลราชธานี (สวพ.4)  และ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล รวมพลังช่วยกันเพาะเชื้อราไตร์โครเดอร์ ซึ่งสกัดมาจากข้าวเจ้า เพื่อแก้ปัญหาเชื้อราจากน้ำท่วมขังในพืชผัก ข้าว และมันสำปะหลัง โดยได้ผลิตออกมา จำนวน 8,400 ถุง และส่งมอบเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อนำแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  กล่าวว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ต้านทานต่อเชื้อโรคพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชได้เป็นอย่างดี โดยโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด ของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์ ได้เพาะเชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 8,400 ถุง พร้อมนำแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด เพื่อแก้ปัญหาเชื้อราจากน้ำท่วมขังในพืชผัก ข้าว และมันสำปะหลัง ให้สามารถต้านทานเชื้อโรคพืช เชื้อราก่อโรคในดิน แบคทีเรียที่สร้างปัญหาเกี่ยวกับระบบรากพืช นอกจากนี้ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ยังสามารถช่วยละลายแร่ธาตุให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้พืชแข็งแรงสร้างความต้านทานต่อเชื้อโรค นำไปสู่ผลผลิตที่ดีของการทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า  เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่ในดินย่อยเศษซากอินทรียวัตถุเป็นอาหาร สามารถควบคุมเชื้อสาเหตุโรคของพืชหลายชนิด อาทิ โรคเน่าคอดิน โรครากเน่าโคนเน่า โรคตายพรายกล้วย โรคเมล็ดเน่าและโรคเหี่ยวเหลืองมะเขือเทศ เป็นต้น  สำหรับการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด โดยนำหัวเชื้อ สปอร์เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า นำมาขยายหรือเลี้ยงบนข้าวเจ้าหุงกึ่งสุกกึ่งดิบ บรรจุลงถุงขนาด 250 กรัม/ถุง ก่อนนำหัวเชื้อใส่ลงไปในข้าวที่เย็นแล้วด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ บ่มเชื้อในที่อากาศถ่ายเท ไม่ถูกแดด ประมาณ 2-3 วัน จนเส้นใยเจริญเต็มถุงบ่มประมาณ 4-5 วัน เชื้อราเป็นสีเขียวทั่วทั้งถุงสามารถนำไปใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น การคลุกเมล็ดก่อนนำไปปลูก การฉีดพ่นน้ำเชื้อลงในดินและต้นพืช การใส่เชื้อสดผสมปุ๋ยหมักและรำ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลดีในการทำงานของเชื้อรา ผู้ใช้ควรฉีดพ่นน้ำเชื้อสดในขณะแดดอ่อน หรือช่วงเย็น และรดน้ำให้ดินชื้นก่อน.

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม