อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

ศึกษาดูงาน อ.สิรินธร ผลัดดันให้เป็นอำเภอที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อเร็วๆนี้ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม”ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวอำเภอสิรินธร” เพื่อเรียนรู้และกำหนดเส้นทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอำเภอสิรินธรก่อนจัดทำแผนปฏิบัติงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าโดยใช้เสน่ห์ภูมิปัญญาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนก่อเกิดเป็นรายได้กลุ่มเป้าหมายผู้นำชุมชนผู้ประกอบการจำนวน 16 หมู่บ้านเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรภาคเอกชนอื่นๆจำนวนทั้งส้ิน 40 คน

เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องยุทธศาสตร์ผลักดันการท่องเที่ยวอำเภอสิรินธรให้คึกคักต่อไป.

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม