อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

จิตอาสาทำบุญ ตุนความดี งานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา หลวงปู่ชา

อุบลราชานี – นักศึกษา ม.อุบลราชธานี ได้จัดแบ่งหน้าที่ในการทำความดี ทั้ง 10 คณะ 1 วิทยาลัย ร่วมงานฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม ทั้งการช่วยเหลือโรงครัว การทำความสะอาดห้องน้ำ และการดูแลพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมงานปฏิบัติอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กิจกรรม โครงการจิตอาสาทำบุญ ตุนความดี วิถีธรรม และนำนักศึกษา บุคลากร จิตอาสาลงพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวก งานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการปฏิบัติธรรมบูชาคุณ ถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์หลวงปู่ โดยมีพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา มารวมกันทำวัตรสวดมนต์เช้า ทำวัตรเย็น เดินจงกรม นั่งสมาธิ ฟังพระธรรมเทศนาและกิจกรรมโรงทาน ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาจากชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมทำบุญครั้งนี้  ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

            ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า ในส่วนของ โครงการจิตอาสาทำบุญ ตุนความดี วิถีธรรม เป็นโครงการต่อเนื่องที่ทำมาเป็นประจำทุกปี ได้มอบหมายงานกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประสานงานดำเนิน รับสมัครนักศึกษาจิตอาสา บุคลากร ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ในด้านต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 การบริหารจัดการขยะ เก็บขยะ คัดแยกขยะในพื้นที่บริเวณวัด

กลุ่มที่ 2 การดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ นำอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดห้องน้ำให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

กลุ่มที่ 3 งานโรงครัวกลาง ช่วยงานแม่ครัวเตรียมอาหาร ล้างจาน สำหรับถวายพระ และโรงทาน 

กลุ่มที่ 4 งานรับลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม และโรงทาน    

กลุ่มที่ 5 ช่วยงานโรงพยาบาลวารินชำราบ

ในส่วนของการปฏิบัติงานกำหนดให้นักศึกษาทั้ง 10 คณะ 1 วิทยาลัย ลงพื้นที่จิตอาสาตลอด 6 วัน แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงเช้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น  

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปลูกฝังให้นักศึกษา ในการทำความดี จิตอาสาช่วยเหลือสังคม ตระหนักในหน้าที่ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำหลักคำสอนของหลวงปู่ชามาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ว่า “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง” ขณะที่บรรยากาศ การเข้าร่วมงานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) ได้มีลูกศิษย์ พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปได้เดินทางเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมาก ต่างก็ศรัทธาในคุณความดีของหลวงปู่ชา สุภทฺโท.

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม