อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

7 ส.ส.เพื่อไทย ครองอุบลฯ เช่นเดิม ส่วนคนย้ายพรรค “สอบตก”

คอลัมน์โดย : บูรพา เล็กล้วนงาม

พรรคเพื่อไทยได้ว่าที่ ส.ส.อุบลราชธานี ในการเลือกตั้งปี 2562 จำนวน 7 คนเท่าเดิมกับ ปี 2554 แต่เป็นผู้สมัคร ส.ส.หน้าใหม่ถึง 4 คน ขณะที่อดีต ส.ส.และตัวแทนอดีต ส.ส.ที่ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐเป็นว่าที่ ส.ส.สอบตก ทุกคน 

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 8 ปี หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำรัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เปลี่ยนการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบเผด็จการทหาร การเลือกตั้งสามัญครั้งนี้ เป็นการต่อสู้กันระหว่าง 2 ขั้วใหญ่ คือ ขั้วต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช. นำโดยพรรคเพื่อไทย และขั้วสืบทอดอำนาจของ คสช. นำโดยพรรคพลังประชารัฐ

ผู้ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถูกตั้งข้อสงสัยถึงความเที่ยงธรรมและประสิทธิภาพในการทำงาน หนาหู สิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องพิสูจน์ข้อสงสัย ดังกล่าว คือ การประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการล่าช้าและทำไม่เสร็จในคืนวันเลือกตั้ง (24 มี.ค.)

ป้ายหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส.เขต9 อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. กกต.ประกาศผลการประกาศรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดรายเขต (อย่างไม่เป็นทางการ) ผ่านเว็บไซต์ จังหวัดอุบลราชธานี มี 10 เขตเลือกตั้ง ผลปรากฏว่า พรรคเพื่อไทยคะแนนนำมากที่สุด 7 คน พรรคประชาธิปัตย์ 2 คน และพรรคน้องใหม่อย่างพลังประชารัฐ 1 คน

เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งใหญ่ครั้งล่าสุดในปี 2554 จังหวัดอุบลราชธานี มี ส.ส. 11 คน พรรคเพื่อไทยได้ ส.ส. 7 คน พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน และพรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน (ไม่นับรวมการเลือกตั้งใหญ่ ปี 2557 ที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้เป็นโมฆะ อย่างน่ากังขา) จึงนับว่าไม่แตกต่างกันมากนัก

ถ้าเปรียบเทียบแบบหยาบๆ จะเท่ากับว่า ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนาหายไปจากจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐเข้ามาแทน ส่วน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ลดลง 1 ที่นั่ง แต่ถ้าพิจารณารายละเอียดในแต่ละเขตเลือกตั้งจะเห็นข้อเท็จจริงมากกว่านั้น

สรุปรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดรายเขต ส.ส.อุบลราชธานี

เขต 1 พรรคเพื่อไทย – นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ อดีต ส.ส. ปี 2554

เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ – นายวุฒิพงษ์ นามบุตร อดีต ส.ส. ปี 2554

เขต 3 พรรคเพื่อไทย – นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี

เขต 4 พรรคเพื่อไทย – นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ

เขต 5 พรรคเพื่อไทย – นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์

เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ – นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์

เขต 7 พรรคเพื่อไทย – นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ อดีต ส.ส. ปี 2554

เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์ – นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย อดีต ส.ส. ปี 2554

เขต 9 พรรคเพื่อไทย – นายประภูศักดิ์ จินตะเวช

เขต 10 พรรคเพื่อไทย – นายสมคิด เชื้อคง อดีต ส.ส. ปี 2554

เท่ากับว่าในจำนวนว่าที่ ส.ส. 10 เขต เป็น ส.ส.หน้าเก่าจากการเลือกตั้งปี 2554 รวม 5 คน ประกอบด้วย นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ (เพื่อไทย) นายวุฒิพงษ์ นามบุตร (ประชาธิปัตย์) นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ (เพื่อไทย) นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย (ประชาธิปัตย์) และนายสมคิด เชื้อคง (เพื่อไทย)

ส่วนอีก 5 เขตมี ว่าที่ ส.ส.หน้าใหม่ ดังนี้

เขต 3 นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี ผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทย มีคะแนนสูงสุด ชนะ นางสาวโยธากาญจน์ ฟองงาม ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ลูกสาวที่ลงสมัครแทนพ่อ อย่างนายสุพล ฟองงาม อดีต ส.ส.อุบลราชธานี และอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย

เขต 4 นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ จากพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้ง นายเอกชัยเป็น ผู้สมัคร ส.ส. อุบลราชธานี จากพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งปี 2554 แต่สอบตก ส่วนผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ นางสาวตวงทิพย์ จินตเวช ลูกสาว นายตุ่น จินตะเวช อดีต ส.ส.อุบลราชธานี พรรคชาติไทยพัฒนา ปี 2554 มีคะแนนเป็นลำดับ 2

เขต 5 นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนสูงสุด นายรัฐกิตติ์ เป็นอดีต ส.ส.พรรคชาติไทย ปี 2550 แต่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปีจากการถูกยุบพรรค สามารถเอาชนะ นายสุทธิชัย จรูณเนตร อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ปี 2554 ซึ่งลงสมัครในนามพรรคพลังประชารัฐ

เขต 6 นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.พลังประชารัฐ ได้คะแนนสูงสุด นายธนะสิทธิ์เป็นพี่ชายสิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีต รมช.มหาดไทย ในรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช ส่วนนายพิสิษฐ์ สันตะพันธ์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย คะแนนแพ้นายธนะสิทธิ์ไปเพียงกว่าสามร้อยคะแนน

เขต 9 นายประภูศักดิ์ จินตะเวช จากพรรคเพื่อไทย ลูกชาย นายปัญญา จินตะเวช อดีต ส.ส. พรรคเพื่อไทย จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554 ได้คะแนนสูงสุด

นอกจากนี้มีข้อสังเกตว่า เขต 7 ที่นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ได้คะแนนสูงสุด ปรากฎว่า นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ บุตรชายนายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ปี 2554 เป็น ว่าที่ ส.ส.สอบตก

นายศุภชัย ศรีหล้า อดีต ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ 2 สมัย (2550, 2554) ไม่ได้ลงสมัคร ส.ส.เขตที่จังหวัดอุบลราชธานี แต่ไปลงสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ อยู่ในลำดับที่ 50 ทั้งนี้เนื่องจากมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ทำให้ฐานเสียงของนายศุภชัยทับซ้อนกับนายวุฒิพงษ์ นามบุตร ซึ่งเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เช่นเดียวกัน

สรุปได้ว่า ผู้สมัคร ส.ส. อุบลราชธานี ซึ่งเป็นอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย และตัวแทนอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ทั้งสามคน เป็นว่าที่ ส.ส.สอบตกทุกคน ประกอบด้วย นางสาวโยธากาญจน์ ฟองงาม นายสุทธิชัย จรูณเนตร และนายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐในการดูด ส.ส. เพื่อสร้างพรรคใหม่ขนาดใหญ่เพื่อสืบทอดอำนาจเผด็จการทหารในจังหวัดอุบลราชธานี จึงไม่ประสบผลสำเร็จ.

เวทีปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้าย ของพรรคพลังประชารัฐ
บริเวณทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม