อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

จี้กำราบนายพลนอกแถว จุ้นการเมือง

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 5 เมษายน ที่บริเวณณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตัวแทนเครือข่าย Save 38 ล้านเสียง จำนวน 4 คน นำโดยนายเอื้อการณ์ อารามรักษ์ ได้อ่านจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ว่าจากการที่ประเทศไทยได้มีการเลือกตั้งนอกเขต การเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 17 มีนาคม 2562 และการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน จำนวน 38 ล้านเสียง ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตยโดยกระบวนเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เกิดปัญหา เช่นบัตรเกินจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ การประกาศผลที่ล่าช้า หรือแม้กระทั่งการคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ที่ยังไม่มีสูตรการนับที่ชัดเจน จึงนำมาซึ่งกระแสการประท้วง กกต.อย่างแพร่หลาย

จนทำให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ได้ออกมาแสดงท่าทีให้ความคุ้มครอง กกต .หรือ แม้กระทั่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ยังออกมายืนยันว่า กกต.ทำถูกแล้ว อย่างไรก็แต่กระแสการถอดถอน กกต. ก็ยังขยายแพร่หลายยิ่งกว่าเดิมและ กกต. ก็ยังให้คำตอบกับสังคมไทยและนานาอารยประเทศไม่ได้

เหตุการณ์กลับแย่ลงไปกว่าเดิม คือการออกมาแถลงของ ผบ.ทบ. ว่า กลุ่มคนเหล่านี้สร้างปัญหาไม่อยากเห็นประเทศสงบ ก่อความวุ่นวาย ยัดเยียดคดีความ ทำให้เกิดเหตุการณ์ ส่อเค้าที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นในสังคม แตกแยก สุดท้ายอาจนำมาสู่การล้มการเลือกตั้ง ซึ่งจะทำลายเจตนารมณ์ประชาธิปไตยของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 38 ล้านเสียงทั่วประเทศ  ดังนั้น ถ้านายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. มีเจตนารมณ์ประชาธิปไตยไม่ต้องการสืบทอดอำนาจจริง ตามที่ได้พูดไว้กับประชาชนชาวไทย  ในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ต้องออกมากำราบทหารนอกแถวที่ออกมาแสดง อำนาจที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเอง ข่มขู่ประชาชน คุกคามนักการเมือง ที่ต้องการเห็นการเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมให้ กกต. ทำหน้าที่ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้เครือข่ายเซฟ 38 ล้านเสียงจึงเรียกร้องดังนี้


เครือข่าย Save 38 ล้านเสียง
อ่านหนังสือเปิดผนึกถึงหัวหน้าคณะ คสช. ยื่น 4 เรียกร้อง

            1. ให้กกต. เร่งรัด ประกาศจำนวน ส.ส. ที่พึงมีของแต่ละพรรคการเมือง ให้แล้วเสร็จตามสูตรคำนวณในกฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อให้ได้สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร เต็มจำนวนอย่างถูกต้อง

            2. ให้มีคำสั่งให้ ผบ.สูงสุดพร้อม ผบ.ทบ , ผบ.ทอ, ผบ.ทร,  ผบ.ตร, ยุติการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง อันนำไปสู่ความขัดแย้ง แตกแยก แบ่งฝ่ายให้ร้ายป้ายสี ปลุกระดมด้วยถ้อยคำที่รุนแรง ข่มขู่คุกคามประชาชน และพรรคการเมือง

            3. ให้ยุติให้ร้ายป้ายสีว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยการตั้งข้อหา ออกหมายเรียก ข่มขู่ คุกคาม อันจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของประชาชน            

4. ให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งวุฒิสมาชิกตามรัฐธรรมนูญ และให้กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (รัฐพิธี) เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลผ่านสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม