อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

อุบลฯตั้งเป้าลดค่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ภายใน 1 สัปดาห์

วันที่ 22 เม.ย.  ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการควบคุมและป้องกันปัญหามลภาวะระดับจังหวัดและอำเภอ  โดยมีหน่วยงานที่เกี่วข้อง นายอำเภอและผู้แทน ทั้ง 25 อำเภอ  เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ที่พบจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศของหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ กรมควบคุมมลพิษจุดตรวจ  ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา โดยตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วัดค่าได้ 79  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   ซึ่งเกินค่าความปลอดภัย (เทียบค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร )

โดยจังหวัดได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ติดตาม แก้ไขปัญหาควันดำยานพาหนะ การล้างฝุ่นละอองพื้นผิวการจราจร และการฉีดน้ำลดฝุ่นละออง ไฟไหม้ป่าในพื้นที่เขตพื้นที่อนุรักษ์ และป่าชุมชน จัดชุดเคลื่อนที่เร็วโดยจิตอาสาการติดตามและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในโรงงานอุตสาหกรรม การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจให้ประชาชน

ทั้งนี้ได้เน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการบูณาการทุกภาคส่วน ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับจิตอาสา ออกเคาะประตูตามบ้าน  และขอความร่วมมือ รณรงค์งดเผาตอซังข้าว โดยตั้งเป้าเหมายลดค่าฝุ่นละออง  PM 2.5 ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   ภายใน 1 สัปดาห์  และให้ตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ ที่ทุ่งศรีเมืองต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองจะคลี่คลายลง   พร้อมทั้งให้ทุกอำเภอ ตั้งวอลรุม รายงานผลการดำเนินให้จังหวัดทราบ ทุกวันศุกร์.

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม