อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

อุบลฯ จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 1 พฤษภาคม นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  โดยวันที่1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  และเอกชน และกำหนดให้มีการจัดวันแรงงานแห่งชาติขึ้น เพื่อรำลึกถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมจัดงานดังกล่าวขึ้น

โดยมีกิจกรรม การหมอบสิ่งของและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 5 แห่ง และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 12 ทุน ทุนละ 1000 บาท มอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี2562 จำนวน 12 แห่ง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย.

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม