อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

2 นศ.เภสัชฯ ม.อุบลฯ พัฒนาแอปพลิเคชัน “รู้ทัน ท้องเสีย” สนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

อุบลราชธานี – นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นศ.ภ.อภิมุข ปิตรัมย์ และ นศ.ภ.อัจฉราพรรณ พรมตา นักศึกษาชั้นปีที่ 5 พัฒนาแอปพลิเคชัน “รู้ทัน ท้องเสีย” ซึ่งสามารถช่วยให้เราประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะได้ด้วยตนเอง “ใช้ง่าย สะดวก สามารถได้รับผลการประเมินรวดเร็วทันที” สามารถโหลดใช้ได้แล้ว ทาง google play (android) และช่องทางเว็บไซต์ https://play.google.com/store/apps/details?id=wb.wombat.rdubu

เมื่อวันที่ 8 มกราคม นศ.ภ.อภิมุข ปิตรัมย์ เปิดเผยถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน “รู้ทัน ท้องเสีย” ว่าเป็นหนึ่งของรายวิชารายวิชาสารนิพนธ์ หรืองานวิจัย โดยมีการเก็บข้อมูล การนำเสนอวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน “รู้ทัน ท้องเสีย” ที่ใช้ในการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่ เพื่อให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องและเหมาะสม ร่วมกับเป็นการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล แอปพลิเคชัน “รู้ทัน ท้องเสีย” สามารถช่วยให้เราประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันมีปัญหาเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น และประกอบกับประชาชนทั่วไปมักมีความเข้าใจว่าถ้าท้องเสียต้องได้รับยาฆ่าเชื้อ แต่ที่จริงแล้วถ้าท้องเสียเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การติดเชื้อ ยาฆ่าเชื้อจะไม่มีความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนได้มีการประเมินอาการเบื้องต้น

นศ.ภ.อัจฉราพรรณ พรมตา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการใช้งาน หลังจากที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “รู้ทัน ท้องเสีย” ผ่านช่องทาง google play (android) ในแอพ “รู้ทัน ท้องเสีย”  เมื่อเราเข้าสู่ระบบจะมี 4 เมนู หลักให้ใช้งาน ประกอบด้วย เมนูการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะ  เมนูคำแนะนำในการปฏิบัติตัว เมนูข้อเสนอแนะและความพึงพอใจ  และเมนูผู้พัฒนาระบบหรือจัดทำ ซึ่งจากการสอบถามผู้ใช้งานพบว่าข้อมูลมีความถูกต้องรวดเร็วประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะได้ด้วยตนเอง “ใช้ง่าย สะดวก สามารถได้รับผลการประเมินรวดเร็วทันที”

สามารถโหลดแอปพลิเคชั่นได้ที่นี่ https://play.google.com/store/apps/details?id=wb.wombat.rdubu

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม