อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

แปรรูปอาหาร ผันอาชีพจากขายปลาสด เสริมรายได้ช่วง โควิด 19

อุบลราชธานี – พลิกวิกฤติจากผลกระทบโควิด 19 นำผู้ประกอบการรายย่อยจากกลุ่มเลี้ยงปลากระชัง มาเรียนรู้การแปรรูปอาหารจากปลา เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ ได้หลังปลาสดจำหน่ายไม่ได้ ขณะที่ผู้ว่าฯ เตรียมมาตรการเสริมความมั่นคงให้กลุ่มอาชีพต่างๆ สามารถลดความเดือดร้อนโดยการปรับเปลี่ยนหรือแปรรูปอาหารสด

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยถึงมาตรการการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ว่าในปัจจุบันหลังจากการรัฐได้ออกมาตรการควบคุมโรคติดต่อจึงส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปิดกิจการ อาทิร้านอาหารขนาดใหญ่ และส่งผลไปให้การรับซื้อวัตถุดิบต่างๆลดน้อยลงไปด้วย และส่งผลกระทบต่อเนื่องได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อย อาทิกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังตามลุ่มแม่น้ำมูลหลายราย โดยก่อนหน้านี้ทางกลุ่มผู้เลี้ยงปลาได้รับผลกระทบอย่างมาก จนต้องจำเป็นนำปลาออกมาขายในราคาที่ถูกลงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และอีกด้านหนึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดวิทยากรมาทำการฝึกอบรมให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลา ให้สามารถนำปลามาแปรรูปอาหาร ให้สามารถมีทางเลือกให้สามารถจำหน่ายปลาได้

โดยเมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดฝึกอบรมกลุ่มผู้เลี้ยงปลา ได้รู้จักการแปรรูปอาหารทีจะสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้สู้ COVID-19  โดยจัดศูนย์ชั่วคราวที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านดอนพอก หมู่ที่   ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี            

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวต่ออีกว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  ในปัจจุบัน จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการสำรวจความเสียหาย พบว่ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้เลี้ยงปลาและแปรรูปจากปลา ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  เพื่อแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนให้ กลุ่มเกษตรกร /กลุ่มผู้ผลิต   ผู้ประกอบการ OTOP ที่เลี้ยงปลาและแปรรูปจากปลา อำเภอสว่างวีระวงศ์  จำนวน 50 คน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดโครงการฝึกอบรมขึ้น เพื่อพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ส่งเสริม เพิ่มช่องทางการตลาด จำหน่ายสินค้าเพื่อหารายได้ บรรเทาความเดือดร้อนสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มและครอบครัวอีกด้วย และนอกจากนี้ยังจะต้องขยายการฝึกอบรมไปสู้กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน.

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม