อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19

อุบลราชธานี – ในหลวงพระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 40 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 พร้อมมอบโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19  ให้ประชาชนได้ทำงาน และกระทรวงแรงงานได้ช่วยเหลือจ่ายค่าจ้างให้รายละ 300 บาทต่อวันต่อคน เป็นระยะเวลาสองเดือน

            เมื่อวันที่ 4 พ.ค. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมข้าราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมเปิดและมอบสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 40 คน ที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด19  ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ  บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  โดยโครงการดังกล่าวเป็นพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการ ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด19  และสืบสานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ได้มีงานทำและได้เรียนรู้ ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวคิด “โคก หนอง นา โมเดล” บนเนื้อที่ตัวอย่างจำนวน 15 ไร่  ซึ่งมีกิจกรรม ทั้งด้านปศุสัตว์ ประมง และนาข้าว โดยมีกระทรวงแรงงาน ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าจ้างให้แก่ประชาชน วันละ 300 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งหากได้ทำงานในระยะเวลาดังกล่าวทั้งหมด ประชาชนก็จะได้รับเงินค่าจ้างถึงรายละ 18,000 บาทต่อราย            

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ตกงาน ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังจะได้นำความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ นำไปขยายผลให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน  ได้มีการพัฒนาผลิตผทางการเกษตร ประมง และการปศุสัตว์ที่ถูกต้อง.

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม