อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

คนอุบลฯ ต้องช่วยเหลือกันก่อนช่วงโควิด

อุบลราชธานี – สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ จัดงบประมาณ ผลิตสเปรย์แอลกอฮอร์ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวารินชำราบ และ รพ.สต.และชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำไปป้องกันไวรัสโควิด19 จำนวน 600 ขวด

            เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 แพร่ระบาดในวงกว้างทั่วประเทศ ภาครัฐได้กำหนดมาตรการต่างๆ ลงมาช่วยเหลือและป้องกัน เฝ้าระวังอย่างเร่งด่วน ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ตลอดจนผู้ใช้บริการในสถานพยาบาล หรือชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด จึงดำเนินโครงการจัดทำสเปรย์แอลกอฮอร์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าสหกรณ์ช่วยจิตอาสา ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการที่ถูกต้อง ใช้สัดส่วนของแอลกอฮอร์ 75%บรรจุลงในขวดแก้วขนาด 30 ml. ผลิตจำนวนทั้งสิ้น 600 ขวด มอบให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีไคออก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ในส่วนของ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมการออม ดูแลสวัสดิการแก่สมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 1,100 คน โดยคณะกรรมการได้บริหารจัดการ อย่างเป็นระบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ คลอบคลุมทุกกลุ่มสมาชิก สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก ตลอดจนช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนและทุกภาคส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี อย่างเต็มที่.

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม