อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

2 ยุวชนศูนย์พัฒนาเด็ก ม.อุบลฯ คว้าแชมป์แข่งขันยูยิตสู ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10

ยุวชนศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10  คว้า 2 รางวัล รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทอายุไม่เกิน 7 ปี และรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทอายุไม่เกิน 7 ปี  โดยมี นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ในทุกระดับ จำนวนกว่า 1,200 คน ณ สถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี  เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

ชมรมยูยิตสู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10 ในระดับเด็กเล็กอนุบาล และระดับอุดมศึกษา ประชาชนทั่วไป จำนวน  5 ราย ได้แก่ ประเภทอายุไม่เกิน 7 ปี เด็กหญิงมลินดา พันธ์จำปา “น้องมีมี่” นักเรียนชั้นเด็กโต เด็กหญิงจิรัชญา พันธ์จำปา “น้องจาดู” นักเรียนชั้นอนุบาล 2  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ นายธีรภัทร จุลเหล่า นักศึกษาปี 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นายณัฐธัญ จันทร์หอม  นักศึกษาปี 1 คณะบริหารศาสตร์   และนางสาวรัชนีกร ทองจันทร์  นักศึกษา ปี 1 คณะเกษตรศาสตร์ จากจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันกันทั้งใน และต่างปะเทศ กว่า 1,200 คน ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถคว้า 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทอายุไม่เกิน 7 ปี ได้แก่ เด็กหญิงจิรัชญา พันธ์จำปา นอกจากนี้ยังได้รับ รางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม อีกหนึ่งรางวัลด้วย   ส่วนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงมลินดา พันธ์จำปา นักเรียนชั้นเด็กโต สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในส่วนของนักกีฬาที่สร้างชื่อครั้งนี้ เด็กหญิงจิรัชญา พันธ์จำปา และเด็กหญิงมลินดา พันธ์จำปา 2 พี่น้องเป็นบุตรของ นางสาวสุกัญญา ปิตคุณ และนายธวัชชัย พันธ์จำปา สังกัด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่ง นายธวัชชัย พันธ์จำปา เป็นอาจาร์ที่ปรึกษาชมรมยูยิตสู สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงทำให้ลูกทั้งสองมีใจรักในกีฬาดังกล่าว สู่แรงบันดาลใจและสามารถคว้าชัยมาในครั้งนี้.

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม