อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

ปักป้าย ‘แอ่งเล็ก เช็คอิน’ บ้านโนนหินกอง

ด้วยสภาพที่บ้านโนนหินกอง ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เป็นทั้งที่ราบลุ่มริมน้ำและที่ราบสูงภูหิน ประกอบกับเป็นที่ตั้งของเขื่อนสิรินธร ทำให้บ้านโนนหินกองมีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา ลำน้ำใสสะอาดที่ทอดผ่านหมู่บ้านชวนให้ผู้คนมากมายนิยมไปล่องแพ ชมความงามสองฝั่งลำน้ำ จนกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ Unseen ที่สุดของภาคอีสานและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

นายครีม อรสาร ผู้ใหญ่บ้านโนนหินกองหมู่ 11 ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า เดิมเคยมีโครงการไปศึกษาดูงานที่ต่างจังหวัด และพบว่ามีการล่องเรือคายัค และเมื่อกลับมาถึงก็ได้มาประชุมกลับชาวบ้าน เมื่อจัดการประชุมครั้งแรกชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยบอกว่าจะมีใครมาเที่ยวเนื่องจากหมู่บ้านอยู่ลึกมาก จากนั้นก็เริ่มทำขึ้นมาจำนวน 12 ครอบครัว อีกทั้งประสบการณ์ยังไม่มีก็ทำแพลำใหญ่ขึ้นมาก่อนนั่งได้ 60 คน ทำมาได้ 1 ปี ก็ยังไม่มีคนรู้จักก็เลยประชุมกันอีกครั้งจากนั้นก็เลยพิมพ์หนังสือเชิญหน่วยงานทั้งอำเภอให้เข้ามาเยี่ยมชมว่าพื้นที่บริเวณนี้มีความสวยงาม และให้ช่วยโปรโมทสถานที่แห่งนี้ กระทั้งปี 2559 สถานที่แห่งนี้เริ่มมีชื่อเสียง จากนั้นก็ได้เริ่มเพิ่มแพขึ้นมาอีก 2 แพ จากเดิมมี 1 แพ รวมเป็น 3 แพ ก็ยังไม่พอรองรับนักท่องเที่ยวจนมาปี 2560 ก็มีแพเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ 68 แพ จนปัจจุบันตอนนี้มีทั้งหมด 106 แพ และแต่ละแพสามารถนั่งได้จำนวน 20 คน แต่ช่วงเทศกาลแพก็ยังไม่พอรองรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาใช้บริการอย่างไม่ขาดสาย

นายครีม อรสาร ผู้ใหญ่บ้านโนนหินกองหมู่ 11 ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

โดยกิจกรรมแพก็จะล่องทวนน้ำขึ้นไปท้ายเขื่อนสำหรับที่แพก็จะไม่มีห้องน้ำแต่ห้องน้ำจะทำขึ้นตามฝั่งและทุกท่าแพสามารถประสานกันเข้าใช้ห้องน้ำได้ทุกท่าแพ โดยส่วนนักท่องเที่ยวก็จะใช้บริการแพตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. โดยเส้นทางการล่องแพรอบบริเวณจะพบแต่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งมีความสวยงาม และก็จะมีที่ให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ โดยสถานที่การล่องแพก็สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นศักยภาพของ บ้านโนนหินกอง ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร ว่าแม้จะอยู่ไกลจากตัวเมืองอุบลราชธานีกว่า 80 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาว แต่ชาวบ้านในชุมชนบ้านโนนหินกองกลับสร้างสรรค์งานฝีมือที่โดดเด่นจนเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างน่าทึ่ง อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มถ่ายทอดและพัฒนางานฝีมือด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มจักสาน จากไม้ไผ่และจากเส้นพลาสติกหลากสี จนกลายเป็นตะกร้าสาน ชะลอม ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มแปรรูปอาหาร ที่มีการแปรรูปปลาร้าต้มสุก ปลาย่าง แจ่วบอง หน่อไม้ดอง หน่อไม้ต้ม รวมถึงงานแกะสลัก ทั้งจากหินและจากกะลามะพร้าว เป็นต้น

ด้วยความพร้อมที่เหมาะสม “บ้านโนนหินกอง” จึงได้รับเลือกเป็นจุด “แอ่งเล็ก เช็คอิน” 1 ในหมู่บ้าน  OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน ของจ.อุบลราชธานี ที่นักท่องเที่ยวจะได้ช้อปผลิตภัณฑ์ OTOP ชิมอาหารพื้นถิ่นหลากหลายเมนู และชมสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ในหมู่บ้าน ด้วยบริการของผู้คนในชุมชน อันถือเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

หมู่บ้าน  OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน นอกเหนือจากเส้นทางท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองแล้ว วันนี้เราจึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาแวะ “แอ่งเล็ก เช็คอิน” ที่บ้านโนนหินกอง ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร มาล่องแพเชิงอนุรักษ์ มาสนุกกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ตลอดทั้งปี นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ความสุขกลับไป ชุมชนก็จะได้เติบโตเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 081-8234401 , 045-366473

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม