อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

คมขวานสยาม (ความลับวิถีไกลปืนเที่ยง)

“คมขวานสยาม” จุดตะวันออกสุดของประเทศไทย ถือเป็นอัตลักษณ์ที่พิเศษสุดของชาวบ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ผสานกับนวัตวิถีของคนริมแม่น้ำโขง การเป็นหมู่บ้านคู่ค้าชายแดนระหว่างไทย และ สปป.ลาว ยังคงเหนียวแน่นไม่เสื่อมคลาย ที่พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เข้ามาสัมผัส

บ้านปากลา หมู่ที่ 5 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็นหมู่บ้านที่ตั้งบ้านเรือนเรียบไปตามลุ่มแม่น้ำโขง ยื่นเข้าไปในเขตป่า ใกล้กับหน้าผาชะนะได สถานที่ท่องเที่ยว ที่ใครๆก็คุ้นชื่อกันเป็นอย่างดี ในยามที่จะสัมผัสพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม เป็นชุมชนเล็กๆ เพียง 111 ครัวเรือน มีประชากรเพียง 374 คน

ชาวบ้านปากลา มีวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบสังคมชนบท อาชีพส่วนใหญ่หาปลาตามแม่น้ำโขง มีการติดต่อการค้า ไปมาหาสู่ระหว่างคนไทย และ สปป.ลาว มีกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างไม่เป็นทางการคอยให้บริการ ล่องเรือตามรอยเสด็จของ “สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี”

การเดินทางด้วยรถส่วนตัวได้สะดวก จากเส้นทางอำเภอโขงเจียม – เขมราฐ ถึงบ้านนาโพธิ์กลาง ดลี้ยวซ้ายไปบ้านปากลา ระยะทางจากตัวอำเภอิโขงเจียม ประมาณ 65 กิโลเมตรเท่านั้น หากใครจะไปสัมผัสไม่ต้องเดินทางไปกลับ โดยสามารถพักค้างแรมที่โฮมสเตย์กับชาวบ้านได้อย่างสบายใจ

เช้าๆ เราจะตื่นมาสัมผัสควันหมอกจากไอน้ำ อากาศเย็นๆ
ชมวิถีสองฝั่งโขง การเดินทางแลกเปลี่ยนสินค้าระหวา่งไทย-สปปลาว
เราจะมีมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน พาเดินชมธรรมชาติ และวิถีชนบทอย่างจุใจ

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม