อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

อุบลฯจัดเสวนาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีผู้เข้าจากทุกภาคส่วนกว่า 100 คน

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน ที่ห้องบุษราคัม โรงแรมเนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดการการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นที่ปรึกษาและดำเนินโครงการฯ

โดยวัตถุประสงค์หลักในการประชุมในครั้งนี้พื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสร้างฐานข้อมูลทางกายภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างยั้งยืนและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานีโดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาสร้างเป็นรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยต่อไปภายในงานได้รับเกียรติจากดร.ปะนะชัยคำสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชรานีเป็นประธานในพิธีการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น100 รายประกอบไปตัวยหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการ

ชุมชนการท่องเที่ยวและสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีและในการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้มีการดำเนินงาน 3 กระบวนการได้แก่1.การบรรยายในหัวข้อ”บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวในการดำเนินการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประทศไทยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รักษ์พงศ์วงศาโรจน์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์2.การเสวนาในหัวข้อการมีส่วนร่วมตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนตามแนวทางกลไกประชารัฐผู้เสวนาประกอบด้วยดร.ปะนะชัยคำสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีผู้แทนผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีคุณพินิจนันท์ทองเสริม(หมู่บ้านซะซอม) ดำเนินการเสวนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงแข บุญศิริ รองคณบดีฝายวิชาการคณะการจัดการการท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายสุพศิน สุโภภาค รองนายกสมาคมท่องเที่ยวอุบลฯ และ3.การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบสราชธานีกองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม